قانون چک
پاسخ به ۶۷ پرسش جدید درباره قانون جدید چک 30 خرداد 1401
قانون جدید صدور چک

پاسخ به ۶۷ پرسش جدید درباره قانون جدید چک

اقتصاد دیجیتال/ با اجرای قانون جدید صدور چک، بسیاری از مشکلات افراد دارای دسته چک و مشتریان بانک‌ها برطرف شده است.