افزایش سرمایه بانک
افزایش ۳ هزار میلیاردی سرمایه بانک شهر از محل درآمد شهرداری‌ها 30 خرداد 1401

افزایش ۳ هزار میلیاردی سرمایه بانک شهر از محل درآمد شهرداری‌ها

به گزارش پایگاه خبری بینش اقتصادی، به گزارش خبرگزار ی مهر، رئیس کل بانک مرکزی پس از نشست با کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مطالبات شهرداری‌ها از دولت باید به نحوی پرداخت شود که بتوانند بدهی‌ها را با بانک شهر تسویه کنند. بر اساس گزارشی که آقای صالح آبادی داده برخی از مقررات برای تسهیل فعالیت […]