احسان خاندوزی
تمدید مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی تا ۱۵ تیرماه 24 خرداد 1401

تمدید مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی تا ۱۵ تیرماه

به گزارش پایگاه خبری بینش اقتصادی، به گزارش ایبِنا، دکتر سید احسان خاندوزی طی سخنانی در این نشست عنوان داشت: نگاه وزارت اقتصاد و نظام اداری کشور در دولت سیزدهم این است که با حرکت به سمت نظام مبتنی بر اطلاعات و واقعیت های اقتصادی در اخذ مالیات، از نظام ممیز محور که اجازه اعمال […]