به گزارش پایگاه خبری اقتصاد دیجیتال، به گزارش بازار، یکی از محورهای رسیدگی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، اجرای تصدیق الکترونیکی در دفاتر اسناد رسمی است. نصر الله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: با وجود این که اجرای تصدیق الکترونیکی در بند س تبصره ۱۰ قانون بودجه […]

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد دیجیتال،

به گزارش بازار، یکی از محورهای رسیدگی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، اجرای تصدیق الکترونیکی در دفاتر اسناد رسمی است.

نصر الله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: با وجود این که اجرای تصدیق الکترونیکی در بند س تبصره ۱۰ قانون بودجه ۱۴۰۱ بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته است، اما این موضوع تاکنون فقط در استان زنجان آن هم به صورت آزمایشی اجرایی شده است.

پژمانفر با اشاره به استمهال سازمان ثبت برای اجرایی کردن این قانون تا پایان آبان ۱۴۰۱ در جلسه ۱۲ مهر سازمان ثبت اسناد و کمیسیون اصل ۹۰ گفت: در صورت اجرایی نشدن تصدیق الکترونیکی تا پایان آبان، مجلس این موضوع را پیگیری می‌کند.

ارسال کد یکتا به شماره تلفنِ مراجعه کنندگان به دفاتر اسناد رسمی یا همان تصدیق الکترونیکی، با هدف از بین بردنِ امکانِ جعل سند، در آیین نامه دفاتر اسناد رسمی، مصوب فروردین ۱۴۰۰ نیز آمده است.