به گزارش پایگاه خبری اقتصاد دیجیتال، ماجرای فردی که برخی رسانه‌ها مدعی شدند او نفوذی در مجموعه‌های حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران بود چیست؟

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد دیجیتال،


ماجرای فردی که برخی رسانه‌ها مدعی شدند او نفوذی در مجموعه‌های حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران بود چیست؟