به گزارش پایگاه خبری اقتصاد دیجیتال، به نقل از اقتصاد ایران: بر اساس مکاتبه وزیر اقتصاد با معاون اقتصادی رئیس جمهور، درخصوص زمان بندی فراخوان قانون سامانه مودیان، فراخوان پنج مرحله‌ای برای عضویت مودیان در سامانه‌های مرتبط با دو قانون مالیاتی جدید پیشنهاد شده است. به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، پایانه‌های […]

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد دیجیتال، به نقل از

اقتصاد ایران: بر اساس مکاتبه وزیر اقتصاد با معاون اقتصادی رئیس جمهور، درخصوص زمان بندی فراخوان قانون سامانه مودیان، فراخوان پنج مرحله‌ای برای عضویت مودیان در سامانه‌های مرتبط با دو قانون مالیاتی جدید پیشنهاد شده است.

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان با توجه به آماده شدن زیرساخت‌ها و سامانه‌های لازم، به شکل تدریجی اجرایی می‌شود. این موضوع اخیرا در جلسه ستاد اقتصادی دولت نیز مطرح و بر اجرایی شدن قانون همزمان با اطلاع رسانی عمومی تاکید شده است. در همین خصوص وزیر اقتصاد در مکاتبه ای با  دکتر رضایی، معاون  اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به ماده ۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، اعلام کرده است، کلیه اشخاص مشمول، مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌کند نسبت به ثبت‌نام در سامانه مودیان اقدام نمایند.

در ادامه این مکاتبه آمده است، با عنایت به اینکه سامانه مودیان در تیرماه سال جاری رونمایی شده و سازمان امور مالیاتی آماده اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان می‌باشد، لذا پیشنهاد اجرای فراخوان مورد نظر به شرح ذیل برای طرح در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و اتخاذ تصمیم نهایی ایفاد می‌گردد.

۱) فراخوان اجرای داوطلبانه قانون توسط مودیان داوطلب و برخی مودیان خاص از جمله شرکت‌های بورسی و دولتی و مودیان موضوع قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ برای اجرای قانون از تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱

۲) فراخوان الزامی اجرای قانون توسط اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱ برای اجرای قانون از ۱۴۰۱/۱۰/۱

۳) فراخوان الزامی اجرای قانون توسط صاحبان مشاغل موضوع فراخوان‌های ۸ گانه مالیات بر ارزش افزوده قبلی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱ برای اجرای قانون از ۱۴۰۲/۱/۱

۴) فراخوان الزامی اجرای قانون توسط صاحبان مشاغل گروه‌های اول و دوم صاحبان مشاغل موضوع ایین نامه ماده ۹۵ قانون مالیات‌ مستقیم در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۰ برای اجرای قانون از ۱۴۰۲/۴/۱

۵) فراخوان الزامی اجرای قانون توسط کلیه اشخاص باقیمانده در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱ برای اجرای قانون از ۱۴۰۲/۱۰/۱

تبصره: کلیه اشخاص مشمول قانون می‌توانند در هر یک از فراخوان‌های مذکور شرکت داشته و به صورت داوطلبانه نسبت به اجرای قانون اقدام نمایند.