به گزارش پایگاه خبری اقتصاد دیجیتال، به گزارش شانا، براساس ابلاغیه جواد اوجی، وزیر نفت، افزایش حقوق کارکنان قراردادهای مدت‌معین و مدت‌موقت بر مبنای مصوبه شورای‌عالی کار در سال ۱۴۰۱ اعمال خواهد شد. شایان ذکر است که مصوبه افزایش حقوق کارکنان پیمانکاری صنعت نفت نیز پیش‌تر ابلاغ شده بود.

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد دیجیتال،

به گزارش شانا، براساس ابلاغیه جواد اوجی، وزیر نفت، افزایش حقوق کارکنان قراردادهای مدت‌معین و مدت‌موقت بر مبنای مصوبه شورای‌عالی کار در سال ۱۴۰۱ اعمال خواهد شد.

شایان ذکر است که مصوبه افزایش حقوق کارکنان پیمانکاری صنعت نفت نیز پیش‌تر ابلاغ شده بود.