به گزارش پایگاه خبری اقتصاد دیجیتال، جلفا- مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل منطقه آزاد ارس باحضور سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد دیجیتال،


جلفا- مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل منطقه آزاد ارس باحضور سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور برگزار شد.