به گزارش پایگاه خبری اقتصاد دیجیتال، به گزارش بازار، علی وحدت با اشاره به تشکیل نخستین جلسه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان در عصر روز پنجشنبه با حضور رئیس جمهور، گفت: در این جلسه گزارشی از اقدامات انجام گرفته در راستای اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان ارائه و یکی از مهم‌ترین مباحثی […]

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد دیجیتال،

به گزارش بازار، علی وحدت با اشاره به تشکیل نخستین جلسه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان در عصر روز پنجشنبه با حضور رئیس جمهور، گفت: در این جلسه گزارشی از اقدامات انجام گرفته در راستای اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان ارائه و یکی از مهم‌ترین مباحثی که در این میان مطرح شد و رئیس جمهور نیز بر آن تاکید بسیار کردند، مسئله لزوم افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان مهمترین نهاد تامین مالی زیست‌بوم فناوری در کشور بود.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی تصریح کرد: در این جلسه رئیس جمهور با توجه به نامگذاری سال جاری به نام «تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین»، به اهتمام دولت سیزدهم در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و حمایت از شرکت‌های فعال در زیست‌بوم نوآوری کشور اشاره و بر این نکته تاکید کردند که سرمایه کنونی صندوق نوآوری پاسخگوی نیازهای فزاینده شرکت‌های دانش بنیان نیست و با عبور تعداد شرکت‌های دانش بنیان از مرز ۶٨٠٠ شرکت، لازم است سرمایه صندوق افزایش یابد.

وی همچنین بیان کرد: در این جلسه دکتر رئیسی از سازمان برنامه و بودجه خواستند تا به فوریت و جدیت نسبت به افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی اقدام کند.

وحدت ادامه داد: لزوم افزایش سرمایه صندوق نیز سال گذشته توسط مجلس شورای اسلامی، هم در قانون جهش تولید دانش‌بنیان و هم در قانون بودجه کشور به تصویب رسیده است.