به گزارش پایگاه خبری اقتصاد دیجیتال، به نقل از در حالی که به نظر می‌رسید قرار است براساس مصوبه شورای پول تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری انجام شود، وزیر اقتصاد اعلام کرد که تفکیک حساب‌ها براساس خوداظهاری انجام خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد دیجیتال، به نقل از


در حالی که به نظر می‌رسید قرار است براساس مصوبه شورای پول تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری انجام شود، وزیر اقتصاد اعلام کرد که تفکیک حساب‌ها براساس خوداظهاری انجام خواهد شد.