به گزارش پایگاه خبری اقتصاد دیجیتال، ایستانیوز:شرکت بیمه زندگی باران گزارش در عملکرد ۳ ماهه نخست با سرمایه ۱.۲۰۰ میلیارد ریالی سود خالص ۱.۴ میلیارد تومانی (۱۲ ریال به ازای هر سهم) محقق کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز) ، شرکت بیمه زندگی باران گزارش در عملکرد ۳ ماهه نخست با سرمایه ۱٫۲۰۰ […]

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد دیجیتال،

ایستانیوز:شرکت بیمه زندگی باران گزارش در عملکرد ۳ ماهه نخست با سرمایه ۱.۲۰۰ میلیارد ریالی سود خالص ۱.۴ میلیارد تومانی (۱۲ ریال به ازای هر سهم) محقق کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز) ، شرکت بیمه زندگی باران گزارش در عملکرد ۳ ماهه نخست با سرمایه ۱٫۲۰۰ میلیارد ریالی سود خالص ۱٫۴ میلیارد تومانی (۱۲ ریال به ازای هر سهم) محقق کرد. این در حالی است که در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ حدود ۰٫۵ میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده بود.

 

بررسی گزارش بیمه زندگی باران نشان می دهد حق بیمه خالص و درآمدهای بیمه ای این شرکت به ترتیب با افزایش ۲۱۰ و ۱۸۰ درصدی نسبت به دوره مشابه قبل همراه بوده است؛ خسارت و مزایای پرداختی خالص نیز رشد بیش از ۴ برابری را تجربه نمود.

 

گفتنی است هیأت مدیره این شرکت پیشنهاد افزایش سرمایه از ۱٫۲۰۰ میلیارد تومان به ۲٫۴۰۰ میلیارد تومان را ارائه نموده که انجام آن منوط به تهیه گزارش توجیهی و تایید حسابرس و بازرس قانونی و اخذ موافقت بیمه مرکزی و سازمان بورس می باشد.