به گزارش پایگاه خبری بینش اقتصادی، به گزارش ایبِنا، بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در سال ۱۴۰۰ به رقم ۷,۵۶۹ هزار میلیارد ریال با نفت و ۶,۵۱۱ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در […]

به گزارش پایگاه خبری بینش اقتصادی،

به گزارش ایبِنا، بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در سال ۱۴۰۰ به رقم ۷,۵۶۹ هزار میلیارد ریال با نفت و ۶,۵۱۱ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در سال گذشته با نفت ۷,۲۵۴ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ۶,۲۸۹ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۴.۳ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۳.۵ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال ۱۴۰۰ دارد.

سهم گروه‌های عمده اقتصادی از محصول ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت و نرخ رشد آنها در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته به قرار زیر است:

نتایج محاسبات حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۰ رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی منفی ۳.۷ درصد (شامل رشته فعالیت‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل‌داری و ماهی‌گیری)، گروه صنایع و معادن ۶ درصد (شامل رشته فعالیت‌های: استخراج نفت خام و گازطبیعی ۹.۷، سایر معادن منفی ۲.۱، صنعت ۳.۱، انرژی ۷ درصد و ساختمان ۳.۹ درصد) و فعالیت‌های گروه خدمات ۴.۵ درصد (شامل رشته فعالیت‌های عمده وخرده فروشی، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل ونقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار و دامپزشکی، اداره امورعمومی وخدمات شهری، آموزش، فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایرخدمات عمومی، اجتماعی، شخصی وخانگی) نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد داشته است.

در روش هزینه یا مخارج، GDP از مجموع اجزاء تقاضای نهایی به دست می‌آید. اجزاء تقاضای نهایی به پنج سر فصل مصرف نهایی خصوصی، مصرف نهایی دولت، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، خالص صادرات و تغییر در موجودی انبار و اشتباهات آماری تفکیک می‌شود. بررسی روند رشد اجزای تقاضای نهایی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد، هزینه مصرف نهایی خصوصی ۱۲.۷ درصد، هزینه مصرف نهایی دولت ۵.۴ درصد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۳.۹ درصد، صادرات کالا و خدمات ۲۵ درصد افزایش و واردات کالا و خدمات نیز معادل ۲.۱ درصد کاهش داشته است.