به گزارش پایگاه خبری اقتصاد دیجیتال، به گزارش بازار، علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: اگر چه همه خدمات مرکز به شکل الکترونیکی در آمده و بسیاری از آن‌ها هوشمند شده و از دخالت کارشناس و عوامل انسانس فارغ شده است، اما هنوز با ایده‌آل فاصله داریم و تلاش می‌کنیم این فاصله را […]

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد دیجیتال،

به گزارش بازار، علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: اگر چه همه خدمات مرکز به شکل الکترونیکی در آمده و بسیاری از آن‌ها هوشمند شده و از دخالت کارشناس و عوامل انسانس فارغ شده است، اما هنوز با ایده‌آل فاصله داریم و تلاش می‌کنیم این فاصله را بطور مستمر کم کنیم.

ریاست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا) اضافه کرد: تاکنون تمرکز تلاش‌های همکاران معطوف به بهبود در لایه‌های اجرایی خدمات مرکز بوده که توفیق بهبود در لایه سیاست گذاری با رعایت اصول حمکرانی مطلوب حاصلمان شود.

گفتنی است بعد از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا)، سازمان فناوری اطلاعات با ۱۴ خدمت و ۹۸ امتیاز در رتبه دوم بیمه مرکزی و سازمان ملی استاندارد به ترتیب با ۹۷ و ۹۶ امتیاز در رتبه سوم و چهارم قرار گرفتند؛ همچنین سازمان بیمه سلامت با ۶ خدمت و ۹۳ امتیاز در رتبه ۸ قرار دارد.