به گزارش پایگاه خبری اقتصاد دیجیتال، به گزارش بازار به نقل از مرکز ملی رقابت، در پانصد و نهمین جلسه این شورا با موضوع «دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهیانه تلفن ثابت» شرکت مخابرات ایران موظف است با استقرار نظام حسابداری بهای تمام شده، نظام خود را به نحوی اصلاح کند که هزینه هر یک از […]

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد دیجیتال،

به گزارش بازار به نقل از مرکز ملی رقابت، در پانصد و نهمین جلسه این شورا با موضوع «دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهیانه تلفن ثابت» شرکت مخابرات ایران موظف است با استقرار نظام حسابداری بهای تمام شده، نظام خود را به نحوی اصلاح کند که هزینه هر یک از خدمات ین شرکت به صورت مجزا و دقیق محاسبه و در صورت‌های مالی این شرکت درج شود.

بر این اساس از آنجا که شرکت مخابرات ایران این مصوبه را اجرا نکرده است، لذا تا زمان ارایه دقیق هزینه ماهانه خدمات تلفن ثابت، مندرج در صورت‌های مالی شرکت مخابرات ایران، هرگونه تغییر در هزینه خدمات تلفن ثابت و اخذ وجوه اضافی، مغایر مصوبه شورای رقابت است و باید به قید فوریت متوقف شود.