به گزارش پایگاه خبری بینش اقتصادی، [ویدیو] جراحی اقتصادی با تک نرخی شدن ارز به نتیجه مطلوب می‌رسد مسعود توتونچیان، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است: اصلاحات اقتصادی و حذف ارز ترجیحی، زمانی به نتیجه مطلوب خواهد رسید که ارز تک نرخی شده و بازار آن با قیمت‌گذاری مبتنی بر توافق صادرکننده و واردکننده […]

به گزارش پایگاه خبری بینش اقتصادی،

[ویدیو]

جراحی اقتصادی با تک نرخی شدن ارز به نتیجه مطلوب می‌رسد

مسعود توتونچیان، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است: اصلاحات اقتصادی و حذف ارز ترجیحی، زمانی به نتیجه مطلوب خواهد رسید که ارز تک نرخی شده و بازار آن با قیمت‌گذاری مبتنی بر توافق صادرکننده و واردکننده مدیریت شود.