به گزارش پایگاه خبری اقتصاد دیجیتال، به گزارش بازار، محمدرضا دشتی اردکانی، نماینده مجلس شورای اسلامی در مورد عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهارکرد: ما توقع بیشتری از مناطق آزاد کشورمان داشتیم و مردم هم توقع داشتند که در این مناطق راحت تر مبادلات اقتصادی داشته باشند که متأسفانه این توقعات هنوز برآورده نشده […]

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد دیجیتال،

به گزارش بازار، محمدرضا دشتی اردکانی، نماینده مجلس شورای اسلامی در مورد عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهارکرد: ما توقع بیشتری از مناطق آزاد کشورمان داشتیم و مردم هم توقع داشتند که در این مناطق راحت تر مبادلات اقتصادی داشته باشند که متأسفانه این توقعات هنوز برآورده نشده است.

وی افزود: علت این مسئله شاید وجود قوانین دست و پاگیر و شاید هم عدم تخصیص بودجه لازم باشد اما به طور کلی مناطق آزاد تا به حال عملکرد خوبی نداشتند.

نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگرچه از زمان ورود دکتر سعید محمد به مناطق آزاد تلاش های شبانه روزی در این مناطق اتفاق افتاده و اقدامات خوبی انجام گرفته اما مناطق آزاد موفقیتی که باید حدأقل نسبت به کشورهای همسایه خودمان را هم ندارند.

دشتی اردکانی گفت: مردم در مناطق آزاد باید می توانستند مسائل اقتصادی خود را به راحتی مدیریت کنند اما الان مناطق آزاد و غیرآزاد تقریباً یکی شده اشت.