به گزارش پایگاه خبری اقتصاد دیجیتال، به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، میرهاشم موسوی در تشریح برنامه‌هایی که در حوزه حمایت از بازنشستگان در دستورکار دارند، گفت: ما همچنان به دنبال توسعه خدمات درمانی برای جامعه بازنشستگان هستیم و برنامه‌ای هم برای پوشش بیمه تکمیلی آنها داریم که به زودی اعلام خواهیم کرد. […]

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد دیجیتال،

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، میرهاشم موسوی در تشریح برنامه‌هایی که در حوزه حمایت از بازنشستگان در دستورکار دارند، گفت: ما همچنان به دنبال توسعه خدمات درمانی برای جامعه بازنشستگان هستیم و برنامه‌ای هم برای پوشش بیمه تکمیلی آنها داریم که به زودی اعلام خواهیم کرد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی یادآور شد: این موضوع در مرحله بررسی نحوه تامین منابع مالی لازم برای اجرای آن است که در نشستی که با نمایندگان کانون‌های بازنشستگی داریم به نتیجه می رسیم و اخبار خوشی برای بازنشستگان خواهیم داشت.