به گزارش پایگاه خبری اقتصاد دیجیتال، به گزارش بازار، محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، مصوبه هیات دولت را در خصوص تمدید یک ساله تسهیلات بانکی سررسیده شده صادرکنندگان خدمات فنی – مهندسی به عراق که مطالبات آن‌ها از طرف عراق وصول نشده است، به وزارت خانه‌های صمت، اقتصاد و امور خارجه و نیز بانک […]

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد دیجیتال،

به گزارش بازار، محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، مصوبه هیات دولت را در خصوص تمدید یک ساله تسهیلات بانکی سررسیده شده صادرکنندگان خدمات فنی – مهندسی به عراق که مطالبات آن‌ها از طرف عراق وصول نشده است، به وزارت خانه‌های صمت، اقتصاد و امور خارجه و نیز بانک مرکزی ابلاغ کرد.

بر اساس مصوبه هیات دولت، به شرط اقدام بانک عامل به ارائه گزارش مبنی بر عدم وصول از طرف عراقی به بانک مرکزی و تایید کارگروه مربوطه در بانک مرکزی با حضور نمایندگان وزارت امور خارجه، صمت و سازمان توسعه تجارت، ۱۹ مهر ۱۳۹۴ هیئت وزیران برای آخرین بار به مدت یک سال تمدید می‌شود.