به گزارش پایگاه خبری اقتصاد دیجیتال، به گزارش شانا به نقل از شرکت پایانه‌های نفتی ایران، نشست پایانی ممیزی تجدید گواهینامه‌های (مدیریت کیفیت ISO ۹۰۰۱ : ۲۰۱۵ ) و (مدیریت زیست محیطی ISO ۱۴۰۰۱ ۲۰۱۵) و (سیستم‌های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای ISO ۴۵۰۰۱ ۲۰۱۸) با حضور عباس اسدروز، مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران، مدیران، رؤسای […]

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد دیجیتال،

به گزارش شانا به نقل از شرکت پایانه‌های نفتی ایران، نشست پایانی ممیزی تجدید گواهینامه‌های (مدیریت کیفیت ISO ۹۰۰۱ : ۲۰۱۵ ) و (مدیریت زیست محیطی ISO ۱۴۰۰۱ ۲۰۱۵) و (سیستم‌های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای ISO ۴۵۰۰۱ ۲۰۱۸) با حضور عباس اسدروز، مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران، مدیران، رؤسای اداره‌ها و گروه ممیزی شرکت SGS IRAN برگزار و پس از بررسی گزارش گروه ممیزی از نقاط بخش‌های مختلف شرکت، انطباق سازمان با الزام‌های استانداردها مورد تأیید قرار گرفت و شرکت موفق به تمدید گواهینامه‌های خود شد.

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی در این نشست ضمن قدردانی و تشکر از مدیران، رؤسا و کارشناسان شرکت به‌ویژه اداره‌های اچ‌اس‌ئی و مهندسی سیستم‌ها در استقرار استانداردهای مدیریتی، بر لزوم بهبود مداوم و پیگیری جدی اقدام‌های اصلاحی تأکید کرد.