به گزارش پایگاه خبری اقتصاد دیجیتال، وزارت کشاورزی در راستای تنظیم بازار داخلی محصول گوجه‌فرنگی و پیاز و به منظور پیشگیری از نوسان قیمت و کنترل مقدار صادرات، عوارض جدید برای صادرات این محصولات تعیین کرد. بر اساس ابلاغ وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت، صادرات هر کیلوگرم گوجه‌فرنگی دارای عوارض ۴ […]

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد دیجیتال،

وزارت کشاورزی در راستای تنظیم بازار داخلی محصول گوجه‌فرنگی و پیاز و به منظور پیشگیری از نوسان قیمت و کنترل مقدار صادرات، عوارض جدید برای صادرات این محصولات تعیین کرد.

بر اساس ابلاغ وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت، صادرات هر کیلوگرم گوجه‌فرنگی دارای عوارض ۴ هزارتومانی و پیاز دارای عوارض ۲ هزار تومانی شده است.

با توجه به بررسی‌های به عمل آمده از روند صادرات گوجه‌فرنگی در مبادی خروجی و عدم امکان کنترل ماهیت گوجه‌فرنگی زراعی و گلخانه‌ای، ضمن تعدیل عوارض قبلی، از اول مهرماه تا ۱۵ دی‌ماه سال جاری مبلغ عوارض ۴ هزار تومان برای صادرات هر کیلوگرم انواع گوجه‌فرنگی و از اول آبان‌ماه تا آخر بهمن‌ماه سال جاری نیز، مبلغ ۲ هزار تومان عوارض به‌ازای صادرات هر کیلوگرم پیاز تعیین می‌شود.