به گزارش پایگاه خبری اقتصاد دیجیتال، به گزارش بازار، وزیر دارایی مصر طی سخنانی تاکید کرد که اقتصاد دیجیتال موتور توسعه پایدار در دوران تغییرات اخیر جهانی به ویژه دوران همه گیری کرونا بوده است. محد معیط که این سخنان را در جریان برگزاری کنفرانس بین المللی امنیت سایبری و حفاظت اطلاعات (CAISEC۲۲) مطرح می […]

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد دیجیتال،

به گزارش بازار، وزیر دارایی مصر طی سخنانی تاکید کرد که اقتصاد دیجیتال موتور توسعه پایدار در دوران تغییرات اخیر جهانی به ویژه دوران همه گیری کرونا بوده است.

محد معیط که این سخنان را در جریان برگزاری کنفرانس بین المللی امنیت سایبری و حفاظت اطلاعات (CAISEC۲۲) مطرح می کرد، گفت: این بیماری همه گیر الگوهای غیر متعارفی را تحمیل کرده که در دورکاری و آموزش از راه دور، گسترش خدمات دیجیتالی و تجارت الکترونیک منعکس شده است. بر این اساس، اقتصاد دیجیتال باید با الزامات محدود سازی شیوع این ویروس سازگار باشد.

وزیر دارایی مصر با اشاره به هدفگذاری دولت این کشور برای حداکثری سازی ظرفیت های مربوط به اقتصاد دیجیتال، بر لزوم برآورده ساختن نیاز شهروندان مصر برای بهره برداری از این ظرفیت ها تاکید کرده و گفت که باید راه را برای حرکت در آوردن مصر به سمت یک کشور تمام دیجیتال هموار کرد.

محمد معیط همچنین به لزوم تقویت حاکمیت سیستم های مالی، پی ریزی پایه های شمول مالی، و اطمینان از در نظر گرفتن حقوق دولت، همراه با ساده سازی و دیجیتال سازی رویه ها به گونه ای که به تحریک سرمایه گذاری منجر شود، تاکید کرده و گفت که اقتصاد دیجیتال می تواند منجر به بهره برداری حداکثری شهروندان از خدمات عمومی و دولتی بینجامد.

لازم به ذکر است دولت مصر طی ماه های گذشته تلاشی مضاعف برای دیجیتال سازی اقتصاد این کشور به کار بسته که به اعتقاد کارشناسان، گماردن محمد معیط به عنوان یکی از اعضای موثر و طرفداران اقتصاد دیجیتال در مصر نیز بر همین اساس بوده است.