به گزارش پایگاه خبری اقتصاد دیجیتال، شرکت مخابرات ایران به مردم توصیه کرد به دلیل وجود طرح های مکالمه ای رایگان از تلفن های ثابت با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد دیجیتال،


شرکت مخابرات ایران به مردم توصیه کرد به دلیل وجود طرح های مکالمه ای رایگان از تلفن های ثابت با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.