به گزارش پایگاه خبری اقتصاد دیجیتال، به گزارش بازار به نقل از ایبنا، طبق اعلام شرکت شاپرک، در اسفندماه سال گذشته بیش از ۳ میلیارد و ۶۰۵ میلیون تراکنش انجام شده که نسبت به بهمن ماه ۱۴۰۰، بیش از ۱۱ درصد رشد داشته است. در این میان، بررسی ارزش اسمی و ارزش حقیقی تراکنش ها […]

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد دیجیتال،

به گزارش بازار به نقل از ایبنا، طبق اعلام شرکت شاپرک، در اسفندماه سال گذشته بیش از ۳ میلیارد و ۶۰۵ میلیون تراکنش انجام شده که نسبت به بهمن ماه ۱۴۰۰، بیش از ۱۱ درصد رشد داشته است. در این میان، بررسی ارزش اسمی و ارزش حقیقی تراکنش ها شاپرکی در آخرین ماه سال گذشته، نکات قابل توجهی را نشان می‌دهد.

در اقتصاد برای ارائه تحلیل‌های قابل اتکا، متغیرهای ارزشی و مبلغی را به صورت حقیقی بررسی می‌کنند. به این مفهوم که متغیر ارزشی اسمی را تورم زدایی نموده تا اثر عامل تورم موجب برداشت‌های اشتباه و انحراف در تصمیم‌گیری نشود. لذا شاخص مناسب‌تر برای بیان رشد ارزش تراکنش‌ها، بیان آن به صورت رشد حقیقی و تورم‌زدایی شده است.

همان گونه که جدول بالا نشان می‌دهد ارزش اسمی تراکنش‌های اسفند ۱۴۰۰ نسبت به ماه گذشته با رشد ۱۶.۹۵ درصدی همراه بوده و این در حالی است که ارزش حقیقی تراکنش‌ها رشد ۱۵.۴۷ درصدی را تجربه نموده است.

ارزش حقیقی تراکنش‌ها در واقع ارزش تراکنش‌های شاپرکی بدون در نظر گرفتن اثرات تورم است. به عبارت دیگر ارزش تراکنش‌های شاپرکی که نسبت به نرخ تورم خالص‌سازی شده است، ارزش حقیقی تراکنش‌های شاپرکی را تشکیل می‌دهد.

در ادامه طی جدول زیر مقایسه ای بین رشد حقیقی و اسمی نقطه به نقطه ارزش تراکنش های شبکه شاپرک آورده شده است.

افزایش استقبال عمومی از پرداخت الکترونیک

همانگونه که مشاهده میگردد، مندرجات جدول بالا بیانگر رشد ۲۷.۷۸ درصدی در ارزش اسمی تراکنش ها در قیاس نقطه به نقطه بوده که می توان آن را شاهدی برای افزایش استقبال عمومی از پرداخت الکترونیکی تفسیر کرد.

همچنین ملاحظه می‌شود که رشد حقیقی ارزش تراکنش‌ها بدون در نظر گرفتن اثرات تورم محاسبه شده است ۵.۱۳ – درصد است. اثرات نرخ تورم بر مبلغ تراکنش های شاپرک طی سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به وضوح در جدول فوق قابل مشاهده است. همانطور که قبال نیز اشاره گردید ارزش حقیقی تراکنش های شاپرک در واقع ارزش تراکنش های شاپرک بدون در نظر گرفتن اثرات تورمی است.