به گزارش پایگاه خبری اقتصاد دیجیتال، بازار؛ گروه بورس: شرکت مخابرات ایران با نماد اخابر ۶ خرداد ماه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برگزار می کند. بر اساس صورت های مالی ۱۲ ماهه تلفیقی حسابرسی نشده درآمد عملیاتی این شرکت نسبت به گزارش دوره قبلی ۲۲ درصد رشد داشته و با وجود اینکه […]

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد دیجیتال،

بازار؛ گروه بورس: شرکت مخابرات ایران با نماد اخابر ۶ خرداد ماه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برگزار می کند. بر اساس صورت های مالی ۱۲ ماهه تلفیقی حسابرسی نشده درآمد عملیاتی این شرکت نسبت به گزارش دوره قبلی ۲۲ درصد رشد داشته و با وجود اینکه بهای تمام شده عملیات رشدی ۲۴ درصدی داشته با این حال این شرکت توانسته رشد ۱۷ درصدی در سود ناخالص داشته باشد و در مجموع به ازای هر سهم این شرکت بیش از ۴۹ تومان سود ساخته است.

بر اساس این گزارش دارایی های ثابت شرکت مخابرات نسبت به دوره مالی قبل رشدی ۶۸ درصد و دارایی های نامشهود رشدی ۱۰۷ درصدی داشته و سرمایه گذاری مخابرات در شرکت های وابسته از ۱۹ میلیارد تومان به بیش از ۶۴ میلیارد تومان رسیده و در بخش سرمایه گذاری های بلندمدت هم این شرکت حدود ۲۰۲ میلیارد تومان سرمایه گذاری دارد و سایر دارایی های شرکت هم در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۹ درصد افزایش داشته است

همچنین بر اساس این گزارش دارایی های ثابت شرکت مخابرات نسبت به دوره مالی قبل رشدی ۶۸ درصد و دارایی های نامشهود رشدی ۱۰۷ درصدی داشته و سرمایه گذاری مخابرات در شرکت های وابسته از ۱۹ میلیارد تومان به بیش از ۶۴ میلیارد تومان رسیده و در بخش سرمایه گذاری های بلندمدت هم این شرکت حدود ۲۰۲ میلیارد تومان سرمایه گذاری دارد و سایر دارایی های شرکت هم در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۹ درصد افزایش داشته و مجموع دارایی های غیر جاری شرکت به ۵۸۰۸۵ میلیارد تومان رسیده است که ۶۸ درصد بیشتر از دارایی های غیر جاری شرکت در پایان سال ۱۳۹۹ است.

در حال حاضر شرکت مخابرات حدود ۵۳۰۸ میلیارد تومان سود انباشته دارد که رشدی ۳۷ درصدی نسبت به پایان سال مالی ۱۳۹۹ است. این نماد در سه ماهه گذشته حدود ۱۱ درصد بازدهی و در یک ساله حدود ۵ درصد بازدهی داشته که نسبت به رشد شاخص عقب است و می تواند آن را در هفته های پیش رو جبران کند.