به گزارش پایگاه خبری اقتصاد دیجیتال، به گزارش بازار به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، روح الله دهقانی فیروزآبادی در سومین نشست کارگروه دایمی شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان، اجرای کامل و بی نقص این قانون را از نقاط عطف پیشرفت علم و فناوری و اقتصاد کشور دانست و بیان […]

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد دیجیتال،

به گزارش بازار به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، روح الله دهقانی فیروزآبادی در سومین نشست کارگروه دایمی شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان، اجرای کامل و بی نقص این قانون را از نقاط عطف پیشرفت علم و فناوری و اقتصاد کشور دانست و بیان کرد: با همه توان و ظرفیت موجود در کشور به سمت پیاده سازی کامل و بی عیب و نقص این قانون حرکت خواهیم کرد.

وی همچنین گفت: هدف اصلی این قانون ایجاد اشتغال، ارتقای تولید دانش‌بنیان، تامین امنیت و رفاه عمومی و افزایش تولید ناخالص ملی به کمک شرکت‌های دانش بنیان است.
سرپرست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درباره موضوع اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه گفت: اعتبار مالیاتی به عنوان یکی از ابزارهای حمایتی دنیا در زمینه توسعه فناوری با این هدف طراحی می‌شود که بخشی از درآمدهای مالیاتی دولت به جای مصرف عمومی، در مسیر توسعه یک موضوع خاص و اولویت دار هدایت شود.

دهقانی فیروزآبادی ادامه داد: در قانون جهش تولید دانش بنیان نیز ابزار اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه با هدف تشویق صنایع و شرکت‌های بزرگ کشور به سرمایه گذاری هرچه بیشتر در زمینه تحقیق و توسعه و ارتقای توانمندی‌های فناورانه در نظر گرفته شده است.

وی اضافه کرد: آیین نامه‌ و دستورالعمل‌های اجرایی برای پیگیری از تفاسیر و تبیین‌های اشتباه از متن قوانین را دولت تصویب می‌ کند و به همین خاطر درباره اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه نیز باید آیین نامه‌ای تهیه شود که در چارچوب اهداف قانون، در عین کاربردی بودن و مانع نتراشی برای شرکت‌ها از سواستفاده‌های احتمالی و هدررفت منابع کشور نیز جلوگیری کند.